Bjørkeblomsterbukk

Lepturalia nigripes (Degeer, 1775)

Familie: Trebukker (Cerambycidae)

Forekomst i Norge

Det foreligger opplysninger om to mer enn 100 år gamle funn fra Aust-Agder og Hedmark. Det trengs nytt belegg for å regne arten som norsk i dag.

Totalutbredelse

Europa gjennom Sibir of Sentralasia til Stillehavet og Kamchatka, Nordre Mongolia.

Vertstrær/-planter

Løvtrær (Betula og Populus)

Biologi

Larvene lever i den indre myke råteveden på døde stammer og stubber. Virke som er brannskadd og enkeltstående soleksponerte trær er attraktive. Yteveden skal være tørr og fast. Forpupping skjer i mai. De voksne billene kommer frem i mai-juli. Utviklingstiden 3 år eller mer. Billene er blomsterbesøkere.

Skade

Ikke rapportert som skadegjører hos oss.

Publisert 28. jan. 2009 14:50 - Sist endret 1. sep. 2011 18:35