Småflekket lauvtrebukk

Leiopus nebulosus (Linnaeus, 1758)

Foto: T. Kvamme

Familie: Trebukker (Cerambycidae)

Forekomst i Norge

Arten er funnet på spredte lokaliteter fra Østfold og Vest-Agder i sør til og med Sør-Trøndelag i Nord. Funnene er gjort i kyststrøk og lavereliggende områder.

Totalutbredelse

Europa til Ural, Kaukasus

Vertstrær/-planter

Arten er funnet i en lang rekke løvtrær (Fagus, Ulmus, Carpinus, Juglans, Acer, Quercus, Betula, Salix, Ostrya, Corylus, Cornus, Rhamnus, Tilia, Prunus, Alnus, Ficus, Sorbus, Populus, Sambucus, Robinia, Crataegus og Pyrus malus). I litteraturen er eik oppgitt som det foretrukne vertstreet i Skandinavia, men osp er også et viktig treslag for arten. Unntaksvis funnet i bartrær (Pinus, Abies og Picea).

Biologi

Larvene gnager under barken på døde greiner og tynne stammer. Forpupper seg i barken eller yteveden i april-mai. De voksne billene er aktive i mai til juli. Utviklingstiden er 1 til 2 år.

Skade

Ikke rapportert som skadegjører hos oss.

Publisert 28. jan. 2009 15:02 - Sist endret 1. sep. 2011 17:18