Blek lønnebukk

Leioderes kollari (Redtenbacher, 1849)

Foto: T. Kvamme

Forekomst i Norge

En sjelden art i Norge, bare funnet i Oslo-området.

Totalutbredelse

Europa til Ural, Sør-Skandinavia til Det nære Østen.

Vertstrær/-planter

Løvtrær (Acer platanoides A. pseudoplatanus, A. campestre, Ulmus, Quercus, Carpinus). I Norge er arten funnet på lønn.

Biologi

Larvene gnager mellom bark og ved. Nylig dødt og ferskt virke er det foretrukne substratet. Både greiner og tynnere stammer, så vel stående som liggende virke utnyttes. Også funnet på virke i vedstabler. Forpuppingen foregår i yteveden. Billene kommer frem i juni. Minimum 2 års utviklingstid. Billene besøker nå og da blomster.

Skade

Ikke rapportert som skadegjører hos oss.

Publisert 28. jan. 2009 14:58 - Sist endret 1. sep. 2011 17:15