Judolia sexmaculata

Judolia sexmaculata (Linnaeus, 1758)

Foto: T. Kvamme

Familie: Trebukker (Cerambycidae)

Forekomst i Norge

En vanlig art som hos oss er utbredt fra Vest-Agder til og med Finnmark. Kjent fra få lokaliteter på Vestlandet.

Totalutbredelse

Europa gjennom Sibir til Det Fjærne Østen. Karakterisert som en typisk taiga-art.

Vertstrær/-planter

I Europa lever arten særlig på gran, men i østover også i andre bartrær (Pinus, Larix og Abies) og i løvtrær (Populus, Alnus og Tilia).

Biologi

Larvene lever i første stadiet under barken, men borer seg deretter inn i råtnende død ved. Yteveden angripes under jordoverflaten. Stubber, eksponerte røtter og rothalser foretrekkes. Forpupping i yteveden eller i jord ved røtter, i mai-juni. Billene kommer frem i perioden juni-juli. Utviklingen trolig 2 år. Billene er hyppige blomsterbesøkere.

Skade

Ikke rapportert som skadegjører hos oss.

Publisert 28. jan. 2009 14:51 - Sist endret 1. sep. 2011 17:14