Husbukk

Hylotrupes bajulus (Linnaeus, 1758)

Foto: T. Kvamme

Familie: Trebukker (Cerambycidae)

Forekomst i Norge

Husbukken kjennes i dag bare fra de varmeste områdene i langs kysten fra Hvaler nordover til Trøndelag. Arten er også funnet i dalstrøk i Telemark (Sauherad). Funn i Oslo fra mer enn 100 år siden er dyr importert med virke. Den er ikke kjent fra Oslo-området i dag. Husbukken er trolig opprinnelig innført til Norge med virke.

Totalutbredelse

Europa, Nord-Afrika, Det nære Østen, Midtøsten, Kaukasus, Transkaukasia, Sibir?, Østlige Kina og Nord-Amerika.

Vertstrær/-planter

Bartrevirke (Picea, Pinus, Abies).

Biologi

Larvene gnager i dødt og gammelt virke i hus. Arten er hos oss bare funnet i bygninger, og er ikke funnet i trær på friland. Livsforløpet til arten i Norge er godt studert. Utviklingstidens lengde i Norge varierer på grunn av sommertemperaturen. Det er temperaturen som begrenser artens utbredelse i Norge. Forpuppingen skjer i veden, om våren. Billene klekkes i juni og utover. Utviklingstiden er vanligvis 3 til 5 år hos oss, men under ugunstige forhold kan den vare opp til 18 år!

Skade

Husbukken er et fryktet og alvorlig skadedyret i hus. Sterkt malmet furu angripes mindre enn yteved og granvirke. Husbukken kan leve i mange generasjoner i trevirke, helt til det er totalt ødelagt. Bekjemping påkrevet.

Publisert 28. jan. 2009 14:57 - Sist endret 1. sep. 2011 17:13