Grammoptera ustulata

Grammoptera ustulata (Schaller, 1783)

Familie: Trebukker (Cerambycidae)

Forekomst i Norge

Det foreligger bare et funn fra Vestfold i 1981. Arten har trolig en sørlig og sterkt begrenset utbredelse i Norge.

Totalutbredelse

Europa til og med Sør-Skandinavia, Kaukasus, Transkaukasia, Lille-Asia.

Vertstrær/-planter

Løvtrær (Quercus, Crataegus, Juglans, Castanea, Alnus, Acer).

Biologi

Larvene lever under barken på tørre greiner eller i ved med hvitråte. Også i tynne stammer kan være substrat. Ofte er vertsmaterialet dekket med lav eller sopp. Forpupping i april-mai under bark eller i yteveden. De voksne billene kommer frem i mai-juni. Utviklingstid trolig 1 år. Billene besøker blomster av eik og kastanje.

Skade

Ikke rapportert som skadegjører hos oss.

Publisert 28. jan. 2009 14:55 - Sist endret 1. sep. 2011 18:36