Glaphyra umbellatarum

Glaphyra umbellatarum ssp. umbellatarum (Schreber, 1759)

Familie: Trebukker (Cerambycidae)

Forekomst i Norge

Relativt nylig funnet i Norge, og regnes som meget sjelden så langt. Arten er bare kjent fra Vestfold.

Totalutbredelse

Europa, Kaukasus, Transkaukasia, Det nære Østen og Iran.

Vertstrær/-planter

I ulike løvtrær (Pyrus malus, Prunus, Castanea, Rosa canina, Rubus, Cornus sanguineum og Viburnum opulus).

Biologi

Larvene lever i tørre greiner og kvister, hvor de gnager mellom bark og ved. Forpuppingen foregår i yteveden i mai, etter overvintring. Billene klekkes i juni-juli. Utviklingstiden trolig 2 år hos oss. Billene er blomsterbesøkere, bl. a. på hagtorn og skjermplanter.

Skade

Ikke rapportert som skadegjører hos oss.

Publisert 28. jan. 2009 14:55 - Sist endret 1. sep. 2011 18:36