Grammoptera ruficornis

Grammoptera ruficornis (Fabricius, 1781)

Foto © T. Kvamme

Familie: Trebukker (Cerambycidae)

Forekomst i Norge

Lokalt vanlig. Funnet fra Akershus til Hordaland, hovedsakelig i kystnære og varmere områder. Arten er feilaktig oppgitt fra Troms.

Totalutbredelse

Europa, Kaukasus, Transkaukasia, Lille-Asia.

Vertstrær/-planter

Løvtrær (Quercus, Prunus, Robinia, Hedera, Rhamnus, Carpinus, Sarothamnus, Crataegus, Euonymus, Salix, Corylus, Populus, Alnus, Tilia, Juglans, Berberis, Acer, Fraxinus, Ulmus, Ribes og Malus).

Biologi

Larvene lever under bark oftest i greiner angrepet av sopp. Forpupping samme sted, om våren. Puppekammeret ofte omgitt av løse trefibre. Utvikling trolig 1 år. Blomsterbesøker, f. eks. skjermblomster.

Skade

Ikke rapportert som skadegjører hos oss.

Publisert 28. jan. 2009 14:49 - Sist endret 1. sep. 2011 17:09