Østlig bartrebukk

Gnathacmaeops pratensis (Laicharting, 1784)

Foto © T. Kvamme

Familie: Trebukker (Cerambycidae)

Forekomst i Norge

En vidt utbredt, men lokal art i Norge. Funnet fra Vest-Agder i sør til og med Finnmark i nord. Arten er hovedsakelig funnet i innlandet og høyereliggende områder i Sør-Norge. Ikke funnet på Vestlandet.

Totalutbredelse

I barskoger i Nord- og Mellom-Europa, til Det Fjerne Østen (unntatt Japan), Kaukasus, Transkaukasia, Syria, gjennom fjellområder til Sentral-Asia.

Vertstrær/-planter

Bartrær (Picea og Pinus).

Biologi

(Se A. septentrionis) Larvene lever under veldig løs bark i sammenheng med andre arters gnag. Forpupping i jord. Utvikling trolig 2 år.

Skade

Ikke rapportert som skadegjører hos oss.

Publisert 28. jan. 2009 14:49 - Sist endret 1. sep. 2011 17:08