Pilbukk

Gracilia minuta (Fabricius, 1781)

Foto: T. Kvamme

Familie: Trebukker (Cerambycidae)

Forekomst i Norge

Arten er funnet innført med bl. a. kurver av seljekvister, men er ikke funnet etablert hos oss.

Totalutbredelse

Utbredt i det meste av Palearktis, også kjent fra Nord-Amerika.

Vertstrær/-planter

Seljearter er viktigst som vertstre, men er også registrert i en lang rekke andre løvtrearter (Ulmus, Ficus, Malus, Citrus, Quercus, Acer, Juglans, Euonymus, Ceratonia, Crataegus, Prunus, Castanea, Rosa, Corylus, Aesculus, Betula, Rhamnus og Rubus).

Biologi

Larvene lever i tynne og tørre greiner. Utviklingen på kontinentet 1 til 2 år.

Skade

Gjør skade på kurvmakerarbeider.

Publisert 28. jan. 2009 14:49 - Sist endret 1. sep. 2011 17:04