Liten lindebukk

Exocentrus lusitanus (Linnaeus, 1767)

Foto: T. Kvamme

Familie: Trebukker (Cerambycidae)

Forekomst i Norge

En sjelden art i Norge. Knyttet til varme lokaliteter. Funnet på spredte lokaliteter i Østfold, Akershus og Aust-Agder.

Totalutbredelse

Sør-Skandinavia til Middelhavet, østover til Ural, Kaukasus.

Vertstrær/-planter

Lind (Tilia spp.) er hovedtreslaget i Norge, men arten er også kjent unntaksvis fra andre løvtrær (Corylus o. a.).

Biologi

Larvene lever under barken på nylig døde eller svakt råtnende greiner og kvister, fortrinnsvis materiale som ligger på bakken. Også friske levende trær kan angripes. Først gnager larvene under barken, senere borer de i ved, særlig yteved. Forpupper seg juni, i veden. Billene er aktive i mai-juli. Utviklingstiden 2 år.

Skade

Ikke rapportert som skadegjører hos oss.

Publisert 28. jan. 2009 15:02 - Sist endret 1. sep. 2011 16:58