Nordlig blomsterbukk

Evodinellus borealis (Gyllenhal, 1827)

Foto © T. Kvamme

Familie: Trebukker (Cerambycidae)

Forekomst i Norge

Arten er lokal og relativt sjelden, men utbredt. Funn er gjort fra Akershus i sør til Nordland i nord. Arten er boreal og knyttet til østlige og nordlige områder med kontinentalt klima.

Totalutbredelse

Fra Nordøstlige Europa til Ukraina og Tzjekkia gjennom Sibir til Japan.

Vertstrær/-planter

Bartrær (Picea, Pinus, Abies og Larix). Hos oss er trolig gran det viktigste vertstreet.

Biologi

Larvene lever under ganske løs bark på stammer og greiner. Forpuppingen foregår i jorden. De voksne billene søker til blomster av hvitveis, rogn og andre.

Skade

Ikke rapportert som skadegjører hos oss.

Publisert 28. jan. 2009 14:56 - Sist endret 1. sep. 2011 16:57