Rødbrystet lauvtrebukk

Dinoptera collaris (Linnaeus, 1758)

Foto © T. Kvamme

Familie: Trebukker (Cerambycidae)

Forekomst i Norge

Lokalt forekommende fra Østfold og Akershus sørover langs kysten til Vest-Agder.

Totalutbredelse

Europa nordover til Sør-Skandinavia, Vest Sibir, Kaukasus, Transkaukasia, Lille-Asia, Syria, Iran.

Vertstrær/-planter

Løvtrær (Populus, Pyrus, Acer, Fraxinus, Cornus, Malus, Quercus, Castanea og Euonymus).

Biologi

Larvene lever under ganske løs og tørr bark av middels tykkelse på døde greiner, stammer og overflaterøtter. Larvene er mobile og kan leve både i forbindelse med, og uavhengig av andre insektgnag. Larvene overvintrer for andre gang i jord og forpupper seg om våren. Utvikling 2 år. De voksne billene er hyppige blomsterbesøkere.

Skade

Ikke rapportert som skadegjører hos oss.

Publisert 28. jan. 2009 14:56 - Sist endret 1. sep. 2011 16:55