Metallbukk

Carilia virginea (Linnaeus, 1758)

Foto © T. Kvamme

Familie: Trebukker (Cerambycidae) 

Forekomst i Norge

En vanlig art, utbredt nordover til og med Nordland. Vanligst i lavereliggende områder. Ikke funnet i fjellområder.

Totalutbredelse

Europa, Sibir, Det Fjerne Østen (fastlandet) og Sakhalin.

Vertstrær/-planter

Utvikler seg i bartrær. Hos oss er gran det viktige vertstreet. I Sibir også kjent fra Larix, Abies og Pinus. Trolig kan og arten også utvikle seg i Quercus og Juglans.

Biologi

Larvene lever under løs bark på døde og tørre stammer og greiner, ofte i trær som har vært angrepet av barkbiller. De utvokste larvene slipper seg ned til jorden hvor de overvintrer og forpupper seg neste vår. Utviklingen 2 år. De voksne bille er ivrige blomsterbesøker, f. eks. på mjødurt og skjermplanter.

Skade

Ikke rapportert som skadegjører hos oss.

Publisert 28. jan. 2009 14:56 - Sist endret 1. sep. 2011 16:51