Blåbukk

Callidium violaceum (Linnaeus, 1758)

Foto: T. Kvamme

Familie: Trebukker (Cerambycidae)

Forekomst i Norge

Utbredt og vanlig i barskog fra Vest-Agder i sør til Finnmark i nord.

Totalutbredelse

Europa, gjennom Sibir og Kaukasus og Transkaukasia til Japan og Korea, Mongolia og Nord-Kina. Blåbukken er også kjent fra Nord-Amerika.

Vertstrær/-planter

Bartrær (Picea, Pinus, Larix og Abies). Kan unntaksvis leve i løvtrær (Alnus, Fagus og Quercus).

Biologi

Larvene lever i kambiet og splintveden på tørt og gammelt trevirke med bark. Virke både i skog og i hus kan utnyttes av Blåbukken. Puppekammeret gnages i yteveden. Utviklingstiden er 2 år eller mer. Se Phymatodes testaceus som er den økologiske parallellen i løvtrevirke.

Skade

Blåbukken har tradisjonelt vært regnet som et skadedyr i hus. Skadene den gjør er av minimal betydning. Virke uten bark utnyttes ikke av arten. Ofte klekkes blåbukken fra ved, noe mange finnes ubehagelig, men dette representerer ikke noen fare for virke uten bark. Ved å lagre veden kaldt unngår man klekking før veden brukes.

Publisert 28. jan. 2009 14:59 - Sist endret 1. sep. 2011 16:49