Liten eikebukk

Cerambyx scopolii (Füsslins, 1775)

Foto: T. Kvamme

Familie: Trebukker (Cerambycidae)

Forekomst i Norge

I Norge bare funnet i Aust-Agder.

Totalutbredelse

Europa, Kaukasus, Transkaukasia, Nord-Afrika og Det nære Østen.

Vertstrær/-planter

I løvtrær (Quercus, Juglans, Prunus, Salix, Populus, Syringia, Tilia, Corylus, Ostrya, Fagus, Ulmus, Pyrus, Carpinus, Betula og Castanea). Hos oss er særlig eik viktig som vertstre.

Biologi

Larvene lever i død ved på døde greiner og stammer. Arten foretrekker soleksponering av substratet. Først gnager larvene en kort tid under barken, men senere gnager de seg inn i selve veden. Forpupping i veden i august-september eller etter overvintring. Billene kommer frem i mai-juni. Utviklingstid 2 år eller mer. Billene er blomsterbesøkere på mjødurt, hagtorn og andre.

Skade

Ikke rapportert som skadegjører hos oss. Kan angripe svekkede trær og gjøre teknisk skade på tømmeret.

Publisert 28. jan. 2009 14:55 - Sist endret 1. sep. 2011 12:50