Rød blomsterbukk

Corymbia rubra (Linnaeus, 1758)

Foto © T. Kvamme

Familie: Trebukker (Cerambycidae)

Forekomst i Norge

En vanlig art i lavlandet og kyststrøk nordover til Sør-Trøndelag. Den blir mindre vanlig nordover og høyere opp. Få funn fra Vestlandet.

Totalutbredelse

Europa gjennom Sibir til Baikal-sjøen, Skandinavia til Nord-Afrika.

Vertstrær/-planter

Bartrær (Pinus, Picea, Abies og Larix). Arten er helt unntaksvis funnet i løvtrær (Quercus).

Biologi

Utvikler seg i gammelt, råttent og fuktig virke av liggende stammer, røtter og greiner. Forpupping i mai-juni. De voksne billene er aktive i juli-august. Utviklingen tar flere år, minimum 2 år. Billene er ivrige blomstersøkende, særlig på skjermblomster.

Skade

Publisert 28. jan. 2009 14:50 - Sist endret 1. sep. 2011 12:48