Furublomstbukk

Cortodera femorata (Fabricius, 1787)

Foto © T. Kvamme

Familie: Trebukker (Cerambycidae)

Forekomst i Norge

En sjelden art i Norge. Funnet på spredte lokaliteter i Akershus, Buskerud, Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag.

Totalutbredelse

Europa.

Vertstrær/-planter

Gran (- grankongler), muligens også furu.

Biologi

Biologien er dårlig kjent. Larvene borer hovedsaklig i den sentrale delen av konglene på eldre nedfalne kongler. Særlig kongler som delvis er begravet i humus eller lignende. Forpupping trolig i jord. I flere publikasjoner er det antatt at arten også kan leve i furu. De voksne billene kommer frem i juni-august. Utvikling trolig 2 år. Billene er blomsterbesøkere på furublomster ,skjermblomster og hagtornblomster.

Skade

Ikke rapportert som skadegjører hos oss.

Publisert 28. jan. 2009 14:56 - Sist endret 1. sep. 2011 12:46