Stor eikebukk

Cerambyx cerdo (Linnaeus, 1758)

Familie: Trebukker (Cerambycidae)

Forekomst i Norge

Bare funnet som innført og ingen etablerte populasjoner er kjent i Norge. Den nærmeste lokaliteten er i Sør-Sverige.

Totalutbredelse

Fra Sør-Skandinavia til Nord-Afrika, Lille-Asia, Kaukasus.

Vertstrær/-planter

Løvtrær (Quercus, Fraxinus, Juglans, Castanea, Ulmus og Salix). Bare funnet i eik i Skandinavia.

Biologi

Larvene gnager først mellom bark og ved. Senere borer de seg inn i stammen. Angriper særlig store og enkeltstående trær.

Skade

Arten gjør skade ved å bore inn i levende trær. Larvegangene er store og dype og utgjør en teknisk skade på tømmer. Kan gjøre skade på trær i parker etc.

Publisert 28. jan. 2009 14:49 - Sist endret 1. sep. 2011 18:41