Vepsebukk

Clytus arietis (Linnaeus, 1758)

Foto: T. Kvamme

Familie: Trebukker (Cerambycidae)

Forekomst i Norge

Lokalt vanlig og utbredt i kyst og lavereliggende områder fra Østfold og Vest-Agder i sør til og med Sør-Trøndelag i nord. Det foreligger informasjon om et gammelt funn fra Finnmark, men dette vurderes som usikkert eller kan være kommet med importert virke. En bekreftelse av dette funnet er nødvendig.

Totalutbredelse

Europa, Kaukasus, Transkaukasia, Kopetdag, Tyrkia, Nord-Iran.

Vertstrær/-planter

Løvtrær (Quercus, Fagus, Carpinus, Castanea, Corylus, Juglans, Crataegus, Sarothamnus, Robinia, Rosa, Ficus, Ostrya, Salix, Morus, Amlanchier, Vitis, Fraxinus, Prunus, Ulmus, Betula, Pyrus, Euonymus europaeus, Acer og Ilex). Unntaksvis i bartrær (Juniperius communis og Picea abies).

Biolog

Larvene lever i nylig døde trær og tømmer og tørre greiner etc. Larvene gnager først mellom bark og ved og senere gnager de seg inn i yteveden. Forpupping i yteveden om høsten eller neste vår. De kan overvintre både som pupper eller som larver. Billene finnes fra mai til juli. Utvikling 2 år eller mer. Billene er blomsterbesøkere, bl. a. på skjermblomster.

Skade

Regnes ikke som skadegjører hos oss. Teknisk skade på tømmer og materialer har vært registrert sørover i Europa.

Publisert 28. jan. 2009 14:59 - Sist endret 1. sep. 2011 12:34