Calidostola aenea

Callidostola aenea (Degeer, 1775)

Foto: T. Kvamme

Familie: Trebukker (Cerambycidae)

Forekomst i Norge

Arten er ikke vanlig. Funnet spredt fra Aust-Agder i sør til og med Nord-Trøndelag i nord. Ikke funnet på Vestlandet.

Totalutbredelse

Europa gjennom Sibir til Japan.

Vertstrær/-planter

Bartær (Picea, Pinus, Larix, Abies og Juniperus). Hos oss er gran det viktige vertstreslaget. Kan unntaksvis leve i løvtrær (f. eks. Quercus, Acer og Fagus).

Biologi

Biologi Larvene lever særlig i døde greiner med diameter 4-6 cm. Kan også leve i stammer. Larvene lever mellom bark og ved og larvegangene er dels i barken dels i yteveden. Forpupper seg i veden fra mai og klekkes i juni og august. Utviklingstiden minimum 2 år.

Skade

Ikke rapportert som skadegjører hos oss.

Publisert 28. jan. 2009 14:57 - Sist endret 1. sep. 2011 12:32