Brachyleptura maculicornis

Brachyleptura maculicornis ssp. maculicornis (Degeer, 1775)

Familie: Trebukker (Coleoptera)

Forekomst i Norge

En vanlig art i Norge. Funnet nordover til Troms fylke. Vanligere i sør enn i nord.

Totalutbredelse

Europa unntatt de sydligste områdene, Nord Kaukasus.

Vertstrær/-planter

Utvikler seg hovedsakelig i bartrær (Pinus, Picea og Abies), men også i løvtrær (Betula pubescens, Fagus og Quercus).

Biologi

Larvene lever i døde og tørrere greiner, særlig i mindre dimensjoner. Både greiner på trær og nedfalne greiner kan utnyttes. Likeså blottlagte røtter på rotvelter. Vanligvis gnager larvene i yteveden, sjelden i kjerneveden. Forpupping i mai-juni. De voksne billene kommer frem i juni-juli. Minimum toårig utvikling. Billene er hyppige blomsterbesøkere f. eks. på ryllik og skjermblomster.

Skade

Ikke rapportert som skadegjører hos oss.

Publisert 28. jan. 2009 14:50 - Sist endret 1. sep. 2011 18:35