Ballblombukk

Brachyta interrogationes (Linnaeus, 1758)

Foto © T. Kvamme

Familie: Trebukker (Cerambycidae)

Forekomst i Norge

Arten er i utgangspunktet en kontinental art. Den er utbredt og lokalt vanlig fra Hedmark nordover til og med Finnmark. Ballblombukken er ikke funnet sør for Vestfold og med unntak av Møre og Romsdal er arten ikke funnet på Vestlandet.

Totalutbredelse

Mellom- og Nord-Europa gjennom Sibir til Japan, Kaukasus.

Vertstrær/-planter

Skogstorkenebb (Geranium sylvaticum) er vertsplanten i Europa. I Sibir utvikler arten seg også i Paeonia spp., Radiola rosea, Rhodicia spp. og Euphorbia spp. Også furu- og bjørkearter er nevnt som vertstrær i Sibir.

Biologi

Eggene legges ved basis av vertsplantene og larvene gnager først inne i røtter og rhizomer. Senere trekker larvene ofte ut og gnager utvendig. Forpupping i jorda. Det er registrert variasjon i forpuppings- og klekkingstidspunkt i ulike deler av utbredelsesområdet. De voksne billene er lette å finne når de sitter i ulike blomster.

Navnet ballblombukk er foreslått fordi billene ofte besøker denne planten, og fordi de er meget karakteristiske når de sitter med bakbeina ut av blomstene.

Skade

Ikke rapportert som skadegjører hos oss.

Publisert 28. jan. 2009 14:49 - Sist endret 1. sep. 2011 12:31