Anastrangalia sanguinolenta

Anastrangalia sanguinolenta (Linnaeus,1761)

Familie: Trebukker (Cerambycidae)

Forekomst i Norge

En meget vanlig art i Norge, utbredt nordover til og med Nordland fylke.

Totalutbredelse

Europa, Vestsibir, Kaukasus, Transkaukasia, Lille-Asia.

Vertstrær/-planter

Bartrær (Pinus og Picea).

Biologi

Larvene lever i død og råtten ved med høy fuktighet (se A. reyi), særlig falne stammer og tykkere greiner. De gnager dypt i yteveden. Forpupping i mai i yteveden. Imago kommer frem i juni-juli. Utviklingstiden 2 år. Billene er ivrige blomsterbesøkere på skjermblomster, mjødurt med mer.

Skade

Ikke rapportert som skadegjører hos oss.

Publisert 28. jan. 2009 14:51 - Sist endret 1. sep. 2011 18:34