Tistelbukk

Agapanthia villosoviridescens (Linnaeus, 1758)

Foto: T. Kvamme

Familie: Trebukker (Cerambycidae)

Forekomst i Norge

Tistelbukken er bare funnet på spredte lokaliteter i Norge, og må regnes som en relativt sjelden art. Funn er gjort i Buskerud, Akershus, Hedmark og Oppland.

Totalutbredelse

Utbredt fra Atlanterhavet i vest til Stillehavet i øst og fra Middelhavet i sør til Sør-Skandinavia i nord.

Vertstrær/-planter

Dette er en av de få trebukkartene i Norge som lever i urter og ikke trevirke. Arten er kjent å leve i en mengde ulike planter (Cirsium, Anthriscus, Angelica, Aconitum, Carduus Urtica, Heracleum, Senecio, Eupatorium og Chrysanthemum). Cirsium palustre er oppgitt som en foretrukket vertsplante. I Norge er arten funnet i stort antall på tyrihjelm (Aconitum septentrionale).

Biologi

Larvene lever i plantenes stengler og forpupper seg nederst ved basis. Forpuppingen skjer vanligvis i mai. Billene kommer frem sent i mai til juli. Utviklingstiden er 1 år.

Skade

Ikke rapportert som skadegjører hos oss.

Publisert 28. jan. 2009 15:05 - Sist endret 1. sep. 2011 12:29