Alosterna tabacicolor

Alosterna tabacicolor (Degeer, 1775)

Foto © T. Kvamme

Familie: Trebukker (Cerambycidae)

Forekomst i Norge

En vanlig og utbredt art i Norge, funnet nordover til og med Troms fylke.

Totalutbredelse

Europa, Kaukasus, Transkaukasia, Nord-Iran, Lille-Asia, Sibir, Det Fjerne Østen.

Vertstrær/-planter

Løvtrær er viktigst som vertstrær (Acer, Salix, Ulmus, Corylus, Carpinus, Quercus, Fraxinus excelsior, Populus og Betula), men også i bartrær (Picea og Pinus).

Biologi

Larvene gnager i bark, mellom bark og ved like såvel som i veden på dødt, gammelt og fuktig råtevirke. Substrat som ligger skyggefullt foretrekkes. Vanligvis brukes substrat av ved som er ekstremt nedbrutt med liten vekt. Larvene gnager uregelmessige ganger dypt i yteveden. Forpuppingen foregår i april-mai, i substratet. Billene kommer frem i mai-juni. Utvikling 2 år. Ivrige blomsterbesøkere, f. eks. på mjødurt, ryllik og skjermblomster.

Skade

Ikke rapportert som skadegjører hos oss.

Publisert 28. jan. 2009 14:49 - Sist endret 1. sep. 2011 12:28