Svart stubbebukk

Asemum striatum (Linnaeus, 1758)

Foto: T. Kvamme

Familie: Trebukker (Cerambycidae)

Forekomst i Norge

En av våre aller vanligste trebukker. Utbredt i hele det skoglige Norge fra sør til nord.

Totalutbredelse

I tempererte og kjølige barskogsområder i Europa, Nordlige Asia, Nordre Mongolia, og Nordre Kina. Også kjent fra Nord-Amerika.

Vertstrær/-planter

Bartrær (Picea, Pinus, Abies og Larix).

Biologi

Larvene lever først under barken, senere i veden på nylig døde stammer og stubber. Virket skal være ferskt, fast og fremdeles fuktig. De foretrekker de delene som er nærmest bakken. Forpupping i april-mai. Billene er aktive i mai til august. Utviklingstiden er minimum 2 år. Billene er aktive om kveld og natt.

Skade

Kan gjøre teknisk skade på tømmer, men har liten eller ingen økonomisk betydning hos oss.

Publisert 28. jan. 2009 14:53 - Sist endret 1. sep. 2011 12:27