Smaragdbukk

Acmaeops smaragdulus (Fabricius, 1792)

Familie: Trebukker (Cerambycidae)

Forekomst i Norge

Det er gjort få funn av arten i Norge. Den har en utpreget nordlig utbredelse og er funnet i Nordland, Troms og Finnmark. I Sør-Norge er det gjort to funn i Hedmark før 1945.

Totalutbredelse

Nord-Europa og i Alpene, Sibir til Fjerne Østen (fastlandet).

Vertstrær/-planter

Bartrær (Pinus, Picea, Abies og Larix). Hos oss er trolig furu det viktigste treslaget

Biologi

Artens biologi er dårlig kjent, men er trolig lik biologien til A. septentrionis. Billene er blomsterbesøkere.

Skade

Ikke rapportert som skadegjører hos oss.

Publisert 28. jan. 2009 14:49 - Sist endret 1. sep. 2011 18:40