Tvillingbukk

Anaerea similis (Laicharting, 1784)

Familie: Trebukker (Cerambycidae)

Forekomst i Norge

Det er bare kjent to funn fra Norge, Sørumsand og Sørum i Akershus. Det er imidlertid sannsynlig at arten er oversett, og at den er mer vanlig enn det funnene indikerer.

Totalutbredelse

Europa til Ural, Sibir til Primorsky og Ussuri regioner, Nord-Mongolia, Nord-Kina og Nord-Korea.

Vertstrær/-planter

Selje (Salix caprea) er vertreet i Skandinavia. I Sentral Europa er arten unntaksvis kjent fra andre poppelarter.

Biologi

Larvene lever under barken og i veden, i friske og levende greiner og stammer. Det foretrukne vertsmaterialet har tykkelser mellom 3 og 8 cm med glatt bark. Arten krever soleksponering av vertsmaterialet. Forpupping om våren-tidlig sommer i veden. Billene klekker mellom mai og juli. Utviklingstiden er 2-3 år. Billene er skumrings- og nattaktive, muligens også dagaktive.

Skade

Arten er kjent å gjøre skade særlig på selje plantinger (Salix caprea) bl. a. i Russland øst for Ural.

Publisert 28. jan. 2009 15:04 - Sist endret 1. sep. 2011 18:42