Anoplodera sexguttata

Anoplodera sexguttata (Fabricius, 1775)

Foto © T. Kvamme

Familie: Trebukker (Cerambycidae)

Forekomst i Norge

En sjelden art. Funnet på spredte lokaliteter fra Vestfold til Aust-Agder (Mandal).

Totalutbredelse

Europa: Sør-Skandinavia til Nord-Afrika.

Vertstrær/-planter

Løvtrær er hovedvertstrær hos oss, særlig eik. Sørover i Europa arten også funnet i andre løvtrær (Carpinus, Fagus og Alnus) . I Sverige er arten funnet i gran.

Biologi

Arten utvikler seg i tørr og hard ved i stubber og lignende deler av eik. Larvene lever i den mer eller mindre råteangrepne yteveden. Ofte finnes mange larver sammen, og virket kan tjene som substrat helt til yteveden e nedbrutt. Forpupping skjer mai i yteveden. Billene er aktive fra mai til og med juli, og er blomsterbesøkere. Utviklingen 2 til 3 år.

Skade

Ikke rapportert som skadegjører hos oss.

Publisert 28. jan. 2009 14:50 - Sist endret 1. sep. 2011 12:22