Nordlig bartrebukk

Acmaeops septentrionis (Thomson, 1866)

Familie: Trebukker (Cerambycidae)

Forekomst i Norge

Arten er funnet fra Buskerud i sør til og med Finnmark i nord. Det er en nordlig orientert art som i Sør-Norge er funnet hovedsakelig i høyereliggende områder og i innlandet. Den er ikke funnet på Vestlandet.

Totalutbredelse

Nord-Europa og fjellområder i sentrale deler av Europa, Sibir til Det Fjærne Østen, og Japan.

Vertstrær/-planter

Bartrær (Pinus, Picea og Larix). Særlig i furu hos oss. Sørover i Europa er arten oppgitt å foretrekke gran. I Sibir er furu og lerk oppgitt som vertstrær.

Biologi

Larvene lever under løsnet bark på døde både stående og falne trær. Døde og tørre trær med diameter 20-30 cm foretrekkes, særlig når de er brannskadde. Larvene lever av innerbarken. Forpuppingen foregår vanligvis i jorda, men er også registrert under bark. Larvene overvintrer den andre vinteren i puppekammeret, men selve forpuppingen skjer først i mai-juni. De voksne billene klekkes i juni-juli. Utviklingen tar 2 år. Billene er kan finnes på blomster.

Skade

Ikke rapportert som skadegjører hos oss.

Publisert 28. jan. 2009 14:49 - Sist endret 1. sep. 2011 18:38