Brun stubbebukk

Arhopalus rusticus (Linnaeus, 1758)

Foto: T. Kvamme

Familie: Trebukker (Cerambycidae) 

Forekomst i Norge

Vanlig og utbredt i Norge. Funn av arten er gjort fra Vest-Agder til og med Nordland.
Merk: En meget nærtstående og lik art er A. ferus (Mulsant, 1839). Den finnes i Sverige og kan tenkes å forekomme i Norge.

Totalutbredelse

I barskogene i det meste av Palaearktis. Det er diskusjon om det er en underart av denne arten som lever i Nord-Amerika.

Vertstrær/-planter

Bartrær (Picea, Pinus, Abies og Larix).

Biologi

Larvene lever først under barken, senere borer de seg inn i veden, på lavere delene av døde stående og falne stammer av større diameter, samt stubber og eksponerte røtter eller i det øvre jordlaget. Forpupping i veden i juni-juli. Billene er aktive i perioden juni til september. Utviklingstiden er 3 år eller mer. De voksne billene er aften- og nattaktive og tiltrekkes lys.

Skade

Kan gjøre teknisk skade på tømmer, men er av liten betydning som skadegjører hos oss.

Publisert 28. jan. 2009 14:53 - Sist endret 1. sep. 2011 12:20