Anastrangalia reyi

Anastrangalia reyi (Heyden, 1889)

Foto: T. Kvamme

Familie: Trebukker

Forekomst i Norge

Artene er utbredt fra Aust-Agder til og med Finnmark. Den er mindre vanlig enn A. sanguinolenta, og er mer orientert til innlandsområder enn denne. Ikke funnet på Vestlandet. Det er mulig at arten kan være oversett på grunn av likheten med A. sanguinolenta.

Totalutbredelse

Nord- og Mellom-Europa

Vertstrær/-planter

Bartrær (Pinus og Picae).

Biologi

Artens biologi er lik A. sanguinolenta, men den foretrekker noe tørrere død ved. Stående døde trær foretrekkes, i de delene som ligger ovenfor dem tykkbarkete nederste delen. Forpupping i mai-juni i veden. Billene aktive i perioden juni-juli. Utviklingstiden 2 til 3 år. Billene er blomsterbesøkere.

Skade

Ikke rapportert som skadegjører hos oss.

Publisert 28. jan. 2009 14:51 - Sist endret 1. sep. 2011 12:19