Aphelocnemia nebulosa

Aphelocnemia nebulosa (Fabricius, 1781)

Foto: T. Kvamme

Familie: Trebukker (Cerambycidae)

Forekomst i Norge

Arten ble første gang funnet i Norge på 1990-tallet og er funnet mindre enn 5 ganger totalt i Vestfold og Telemark.

Totalutbredelse

Europa fra Sør-Skandinavia til Nord-Afrika, Storbritannia, Kaukasus.

Vertstrær/-planter

Løvtrær (Quercus, Castanea, Carpinus, Ostrya, Fagus, Tilia, Corylus, Juglans, Ulmus, Prunus, Malus, Pyrus, Populus, Alnus, Salix, Betula, Hedera, Rhamnus, Robinia, Morus, Ilex, Syringia).

Biologi

Larvene lever under barken på råtnende stammer og greiner som ligger på bakken. Larvene gnager først under barken og borer seg så inn i yteveden. Forpupping juli-august, ytterst i yteveden. Billene overvintrer i puppekammeret og klekkes mai-august. Utviklingen hos oss trolig 2 til 3 år.

Skade

Ikke rapportert som skadegjører hos oss.

Publisert 28. jan. 2009 14:59 - Sist endret 1. sep. 2011 12:17