Mysteriebukk

Anaglyptus mysticus (Linnaeus, 1758)

Foto: T. Kvamme

Familie: Trebukker (Cerambycidae)

Forekomst i Norge

Det eneste sikre funnet av Mysteriebukken i Norge er fra Hvaler fra før 1940. Rapporten om et funn fra "Sunnmøre" ifra 17-hundretallet (ref. Hans Strøm) er meget usikker, og forekomst må bekreftes med nye funn.

Totalutbredelse

Utbredt i Europa til Sør-Skandinavia, Kaukasus, Transkaukasia, ? Nord-Afrika.

Vertstrær/-planter

Løvtrær (Quercus, Tilia, Fagus, Pyrus malus, Betula, Alnus, Acer, Ilex, Sorbus, Crataegus, Corylus, Rosa og Euonymus europaeus).

Biologi

Larvene lever i meget tørr ved, både yteved og kjerneved. Brannskadd virke er særlig attraktivt. Larvene forpupper seg om høsten i yteveden. Billene klekker om høsten og overvintrer i puppekammeret, og kommer frem i mai-juni. Utviklingstiden er 2 år eller mer. Billene er besøker blomster av hagtorn og andre.

Skade

Ikke rapportert som skadegjører hos oss. Har unntaksvis gjort teknisk skade på tømmer og skurlast på kontinentet.

Publisert 28. jan. 2009 14:59 - Sist endret 1. sep. 2011 12:16