Lysrandet bartrebukk

Acmaeops marginatus (Fabricius, 1781)

Familie: Trebukker (Cerambycidae)

Forekomst i Norge

Det foreligger få sikre funn av arten i Norge, men den er i nyere tid funnet i Sør-Trøndelag. Det foreligger gamle funnopplysninger fra spredte lokaliteter fra Kristiansand til og med Finnmark, men bestemmelsen av materialet må revideres. Mørke eksemplarer av A. septentrionis med lyse kanter på dekkvingene har vært feilbestemt som A. marginatus.

Totalutbredelse

Nord- og Mellom-Europa, Sibir til Fjerne Østen, Japan.

Vertstrær/-planter

Særlig i furu, men kan også utvikle seg i gran.

Biologi

(se A. septentrionis) Substrat med subcortical soppvekst er foretrukket. Sjeldent i den nedre delen av stammen med tykk bark.

Skade

Ikke rapportert som skadegjører hos oss.

Publisert 28. jan. 2009 14:49 - Sist endret 1. sep. 2011 18:38