Liten tømmermann

Acanthocinus griseus ssp. griseus (Fabricius, 1792)

Foto: T. Kvamme

Familie: Trebukker (Cerambycidae)

Forekomst i Norge

Arten er sjelden i Norge. Før 1940 ble det gjort funn i Østfold, Akershus og Hedmark. I nyere tid er arten funnet i Vestfold og Telemark.

Totalutbredelse

Europa, gjennom Sibir, Det fjerne Østen til Japan.

Vertstrær/-planter

uru er rapportert som det viktigste vertstreet, men hos oss er gran trolig et like viktig vertstre. Kan også leve i edelgran (Abies).

Biologi

Larvene lever under barken på døende og nylig døde greiner og tynnere stammer. Også ferske greiner på bakken kan utnyttes. Forpupper seg i yteveden i mai-juni. Billene er aktive i perioden juni-uli. Utviklingstiden 2 år. Hovedsakelig kvelds- og nattaktive, og kan lokkes til kunstig lys.

Skade

Ikke rapportert som skadegjører hos oss.

Publisert 28. jan. 2009 15:02 - Sist endret 1. sep. 2011 12:11