Gråskimlet lauvtrebukk

Aegomorphus clavipes (Schrank, 1781)

Familie: Trebukker (Cerambycidae)

Forekomst i Norge

Funnet på spredte lokaliteter fra Østfold og Aust-Agder i sør til og med Sør-Trøndelag i nord. På Vestlandet er den bare funnet i Møre og Romsdal.

Totalutbredelse

Skandinavia til Nord-Afrika, fra Atlanterhavet til Stillehavet, Japan.

Vertstrær/-planter

I Norge er osp og bjørk hovedvertstrær, men arten er også kjent fra Juglans, Prunus, Pyrus malus, Alnus, Acer, Punica, Morus, Fagus, Corylus, Salix, Tilia og Quercus.

Biologi

Larvene lever under barken på nylig døde greiner og stammer, også falne trær. Forpupping i mai i yteveden. Billene er aktive i perioden juni til august. Utviklingstiden er 2 år.

Skade

Ikke rapportert som skadegjører hos oss.

Publisert 28. jan. 2009 15:03 - Sist endret 1. sep. 2011 18:37