Stor ospebukk

Anaerea carcharias (Linnaeus, 1758)

Familie: Trebukker (Cerambycidae)

Forekomst i Norge

En utbredt og lokalt vanlig art, funnet fra Vest-Agder i sør til og med Nordland i nord.

Totalutbredelse

Skandinavia til Middelhavet, fra Atlanterhavet til Stillehavet, Nord-kina, Nord-Korea.

Vertstrær/-planter

Osp (Populus tremulae) er det viktigste vertstreet, men også andre løvtrær (P. nigra, P. dilata, P. monilifera, Salix caprea og S. viminalis) kan være vertstrær.

Biologi

Larvene lever i levende stammer av ulik alder og størrelse, men også unntaksvis i tykke greiner. På yngre trær angripes ofte rothalsen. Forpupping i veden i juni-september. De voksne billene klekkes i juni-september. Utviklingstiden er 2-4 år. Billene er kvelds- og nattaktive, og tiltrekkes kunstig lys. Billene har næringsgnag på blader av osp etc.

Skade

Arten gjør skade ved at den borer i stammer på levende trær. Ved siden av teknisk skade på veden, fører dette til angrep av sopp og tredød. Det er kjent angrep på Salix-plantinger

Publisert 28. jan. 2009 15:03 - Sist endret 1. sep. 2011 18:41