Tømmermann

Acanthocinus aedilis   (Linnaeus, 1758)

Hann og hunn (Hannen til venstre) Foto: T. Kvamme

Familie: Trebukker (Cerambycidae)

Forekomst i Norge

En vanlig og karakteristisk art som er utbredt i hele Norges barskogsområder.

Totalutbredelse

Europa gjennom Sibir til Sakhalin og fra Skandinavia til Tyrkia, nordre Mongolia, nordøstre Kina og Korea.

Vertstrær/-planter

Furu (Pinus sylvestris) er hovedvertstreet, men den også kjent fra andre bartrær (Pinus nigra, P. pinaster, Picea, Abie og Larix).

Biologi

Larvene lever under bark i de nedre delene av stammer, stubber og de øvre delene av røttene på dødt og ferskt virke. Puppekammeret gnages ut i yteveden eller i barken. Billene overvintrer i puppekammeret, og kommer frem i perioden mai-juli. Utviklingstiden er 1 år eller mer.

Skade

Ikke rapportert som skadegjører hos oss.

Publisert 28. jan. 2009 15:02 - Sist endret 1. sep. 2011 12:07