Våre minste husdyr: Stue

Det er ikke så mange insekter som er knyttet spesielt til stuen, men en stue inneholder allikevel mulig insektmat av mange slag. Mange arter kan komme inn med fyringsved, enten ved at de har levd i veden, eller ved at de har fulgt med fra uthus eller fra kjeller. Derfor kan vi også i stuen påtreffe insekter som saksedyr, kjempetreveps, barkbiller og trebukker.

I mange hjem finnes det ørsmå fluer som svermer omkring i stuen og i andre rom. Disse fluene kalles sørgemygg, og utvikler seg i jorden i potteplantene. Bortsett fra å være sjenerende gjør de vanligvis ingen skade, men blir det riktig mange av dem kan de også skade plantene. Ellers har selvfølgelig planter mange fiender blant småkrypene, f.eks. bladlus og spinnmid.

Tekstiler, gardiner, tepper, møbler kan unntaksvis bli angrepet av insekter, men dette er normalt ikke noe problem. I såfall er det larvene av teppebille, museumsbille og klæsmøll som er mest sannsynlige syndere. Finnes det utstoppede dyr i stuen (fugler, elghoder e.l.) kan også disse bli angrepet av de samme insektene.

Publisert 18. nov. 2009 17:06 - Sist endret 30. mai 2011 15:50