Våre minste husdyr: Kjeller

Kjeller er så mye rart, og i moderne hus er ofte kjelleren like godt isolert og ventilert som andre rom. I kjellerrom som ligger under jorden kan vi imidlertid ofte støte på dyr som egentlig ikke har noe der å gjøre. Et eksempel på slike er skolopendere, skrukketroll og saksedyr. Skolopendere og saksedyr er begge rovdyr, og de er ofte i kjelleren fordi de der finner andre småkryp og jagte på. Dette kan f.eks. være støvlus som trives godt i litt fuktige omgivelser.

Ellers oppbevarer mange fyringsved i kjelleren. Herifra klekkes det ikke sjelden mange trelevende biller som helt uforskyldt har blitt brakt inn i huset, f.eks. barkbiller. Av og til kan det også klekkes kjempetreveps som tross sitt fryktinngytende utseende er helt ufarlig.

Edderkopper er en annen dyregruppe som ofte dukker opp i kjellerrom. Blant de vanligste er husedderkopp og kjelleredderkopp. Også disse er rovdyr som igrunnen gjør god nytte for seg i kjelleren.

Dersom man oppbevarer grønnsaker eller frukt i kjelleren, kan disse selvsagt tiltrekke seg insekter. En slik art er vindusmygg hvor larvene bl.a. kan utvikler seg i råtnende rotfrukter.

Publisert 18. nov. 2009 17:06 - Sist endret 30. mai 2011 15:47