Våre minste husdyr: Hele huset

En del insekter og småkryp kan påtreffes overalt i huset. Noen av disse er knyttet til bygningsmaterialer, mens andre ferdes der de kommer til.

Av arter som utvikler seg i bygningsmaterialer er nok husbukken og stokkmauren de mest fryktede, men borebiller kan også gjøre skade på bjelker og annet treverk dersom de opptrer i stort antall. Flertallet av trelevnde arter er imidlertid tilfeldige gjester som har blitt med nye bygnigsmaterialer inn i huset, og som ikke har sjans til å legge egg og derved gi opphav til en ny generasjon. Blandt disse er barkbiller og løvtrebarkbukk.

Mange arter av edderkopper er vanlige innendørs, og en av de mest imponerende er husedderkoppen. Edderkoppene hadde ikke vært i husene våre dersom de ikke hadde funnet næring, og næringen til edderkoppene er andre småkryp. Av den grunn burde vi heller betrakte edderkoppene som nyttedyr enn som skadedyr.

Har man husdyr vil selvfølgelig disse kunne bringe ulike småkryp inn i huset. Nok en gang er det blindpassasjerer det er snakk om, men både hunder og katter har sine egne parasitter man bør være på vakt ovenfor, bl.a. katteloppe og hundeloppe.

Publisert 18. nov. 2009 17:06 - Sist endret 30. mai 2011 15:44