Våre minste husdyr: Tovinger (Diptera)

Ordenen tovinger skiller seg fra andre insekter ved å bare ha to vinger (4 vinger hos andre insekter). Det bakre vingeparet er redusert, og omdannet til karakteristiske svingkøller. Svingkøllene fungerer som gyroskoper, og medvirker til tovingenes utrolig raske og stabile flukt. Vi skiller mellom to store grupper av tovinger, mygg (Nematocera) og fluer (Brachyzera). Mygg er i alminnelighet spinkle dyr med lange antenner, mens fluer er mer robuste, og mange av dem minner om vanlig husflue. Tovingene har fullstendig forvandling fra egg til larve, som så forpupper seg og klekkes til et fullt utviklet, voksent insekt (imago).

Tovinger finnes overalt, og oppviser en stor varisjon i levevis. Det er da særlig larvene det her er snakk om, og her finnes alt fra plantespisere og detritusspisere (dødt organisk materiale) til kjøttetende arter. Også de voksne dyrene har et variert fødevalg, mange drikker nektar og plantesafter, men det finnes også dem som tar for seg av blod, både fra fugler og pattedyr, f.eks. stikkmyg, klegg og lusfluer.

Tovingene utgjør vår tredje største insektorden. Fra Norge kjenner vi ca. 4.000 arter, men det gjenstår ganske sikkert å oppdage ytterligere 2.000 arter.

I vår nett-utstilling vil du finne følgende arter, eller grupper av arter omtalt: Sørgemygg, baderomsmygg, vindusmygg, husflue, loftsflue, kjøttflue, spyfluer og lusfluer.

Publisert 18. nov. 2009 17:05 - Sist endret 30. mai 2011 15:42