Våre minste husdyr: Edderkopper (Araneae)

Edderkoppene tilhører klasse edderkoppdyr (Arachnidae) som sammen med bl.a. insektene tilhører leddyrene. Til edderkoppdyrene hører også midd og vevkjerringer. I motsetning til insektene har edderkoppdyrene 4 par bein, og de har aldri vinger. De har heller ikke et klart avgrenset hode slik man finner hos insektene, men et sammensmeltet hode-bryst parti. Edderkoppene har heller ikke fasettøyne slik vi finner hos insektene, men isteden 6-8 par enkeltøyne.

Edderkopper er alle rovdyr, og de lever stort sett av å fange insekter og andre småkryp. Kjeveføttene (chelicerene) som sitter foran munnen ender i en klo som er forbundet med giftkjertler, og med ett bitt dreper de byttet. På alle norske arter er giftklørne for små til at de kan trenge gjennom huden hos oss mennesker, og derfor har vi ingen grunn til å frykte edderkopper. Når vi treffer på enkelte arter innendørs burde vi derfor heller betrakte dem som nyttedyr som holder borte andre uønskede småkryp.

I Norge kjenner vi omkring 450 arter, men det er ikke så mange som har samlet norske edderkopper, så vi må nok forvente at det fortsatt finnes en del uoppdagede arter hos oss.

Av de artene som forkommer innendørs finner du følgende arter omtalt på vår nett-utstilling: Husedderkopp og kjelleredderkopp.

Publisert 18. nov. 2009 17:06 - Sist endret 30. mai 2011 15:29