Våre minste husdyr: Biller (Coleoptera)

Biller er en meget stor orden, og på verdensbasis det vår største insektorden. Biller er fremfor alt kjennetegnet ved at de har forvingene omdannet til solide dekkvinger som bl.a. beskytter de membranøse flyvevingene. Utseende varierer, men flertallet av biller har en oval eller avlang kropp; antennene kan være alt fra lange og trådformede til korte og klubbeformede. I Norge har vi to underordener, Adephaga og Polyphaga. Av disse omfatter den første løpebiller og noen familier av vannlevende biller, mens flertallet av arter tilhører den store underordenen Polyphaga. Som de fleste insekter har også billene fullstendig forvandling - fra egg til larve, puppe og imago. Imago eller det voksne insektet er fullt utviklet, og små biller er derfor ikke barn av store biller.

I en stor orden som biller finner vi stor variasjon i levevis og adferd. Larvene kan spise på det meste fra råtnende plante- og dyremateriale til friskt plante- og dyrevev; og også de voksne billene kan være alt fra rovdyr til plantespisere.

I Norge finnes det omkring 3.400 arter, men også for denne ordenen er det utvilsomt flere hundre arter som ennå ikke er oppdaget.

På vår nett-utstilling finner du følgende arter, eller grupper av arter omtalt: Sagtannet melbille, stor melbille, australsk tyvbille, fleskeklanner, barkbiller, borebiller, teppebille, museumsbille, husbukk og løvtrebarkbukk.

Publisert 18. nov. 2009 17:05 - Sist endret 30. mai 2011 15:27