Våre minste husdyr: Teppebille og museumsbille

Anthrenus spp.
Orden: Biller

ROM: Stue/Loft

Både teppebillen (Anthrenus scrophulariae) og museumsbillen (Anthrenus museorum) tilhører familien klannere (Dermestidae). Det er ganske små biller, 2-3 mm lange, med rund kroppsform. Grunnfarven er nesten svart med lysere grå og gul-brune flekker ordnet i tverrbånd. Oversiden er dekket av skjellformede hår som danner billenes farvemønster på samme måte som hos sommerfugler. Farven varierer derfor sterkt etter i hvilken grad disse hårene er slitt av.

Larvene til disse billene er opptil 3-4 mm lange. De er gulbrune og kledd med brune hår. De bakerste ledd er forsynt med karakteristiske dusker av såkalte spydhår som kan reises vifteformet i været når larven føler seg truet. Larvene er bredest bak og smalner forover.

Teppebillen er funnet på Østlandet fra Hedmark i nordøst til Telemark i sørvest. Museumsbillen er funnet i det meste av Sør-Norge nord til Nord-Trøndelag.

De voksne billene ses særlig om våren og forsommeren. I de fri finnes de ofte på forskjellige blomster hvor de spiser nektar og pollen. Billene kan fly og på den måten komme inn gjennom åpne vinduer, men sannsynligvis kommer de fleste krypende fra formeringssteder på loft og kott og husets ytre konstruksjoner.

Larvene finnes i hus hele året. De opptrer enkeltvis i skuffer og skap eller kryper sakte over vegg og gulv. Deres naturlige levested er fuglereder, musebol og andre dyrebol som inneholder fjær og dun, ull, rester av insekter og andre tørre rester av døde dyr. Larvene kan bl.a. gjøre stor skade på insektsamlinger og andre dyr som ikke er satt inn med giftige stoffer. I bolighus kan de gjøre skade på tøyer. I såfall gnager de sjelden store huller (som møll), men mange små og spredte huller.

Museumsbillen er et vanlig insekt som nå og da forekommer i hus uten at en behøver å gjøre annet enn å fjerne de billene man tilfeldigvis oppdager. Dersom de opptrer i større antall bør man forsøke på finne ut hvor de kommer fra. Slike spredningssteder har ofte vist seg å være: 1) fuglereder under takstein, i lufteventiler o.a.; 2) ansamlinger av døde insekter, f.eks. i vinduskarmer på loft, i edderkoppspinn etc.; 3) utstoppede dyr eller deler av dyr; eller 4) døde mus i vegger eller under gulv. Bekjemping med grundig mekanisk rengjøring, støvsuging, er vanligvis tilstrekkelig.

Publisert 18. nov. 2009 17:03 - Sist endret 8. nov. 2013 11:32