Våre minste husdyr: Stripet borebille

Anobium punctatum
Orden: Biller

ROM: Hele huset

Stripet borebille er 2.5-4.5 mm lang og brun av farve. Forbrystets ryggside har en V-formet opphøyning og dekkvingene har langsløpende rader med punkter. Larven kan bli 5-7 mm lang, er krumbøyd og hvitaktig, med gult hode og tre par korte ben.
Stripet borebille tilhører familien borebiller, Anobiidae, og den har mange norske navn, f.eks. mit, mott, mår, veggsmed og dødningeur. I familien borebiller finnes det også andre arter som kan påtreffes i treverk i hus: Råteborebille (Hadrobregmus pertinax), myk borebille (Ernobius mollis) og naustmott (Grynobius planus).

Stripet borebille er utbredt over det meste av landet nord til Troms. Den er meget vanlig i de ytre kyststrøk på Vestlandet og nordover. I landsdeler med milde vintre kan billen greie seg utendørs i dødt treverk.

Billen opptrer fra mai til september; de fleste klekker i juni-juli. Parring og egglegging skjer kort tid etter klekkingen. Eggene legges i sprekker i treet eller i borehullene, og etter 3-4 uker klekkes de og larvene gnager seg inn i treverket. Larveutviklingen tar 2-3 år eller mer, avhengig av temperatur, fuktighet og treverkets egenskaper. Larvene trives best med høy fuktighet og 20-25 oC, men dør dersom det blir for tørt. Larven forpupper seg like under treoverflaten, og klekkes normalt etter 4 uker. Den voksne billen tar ikke til seg næring, og lever bare i 2-3 uker.

Stripet borebille kan forekomme i treverk overalt inne i hus, i tak, vegger, møbler osv, men er særlig tallrik i kjellere og i takbjelker som har vært utsatt for fuktighet. Fuktighetsforholdene har svært mye å si for utbredelsen av stripet borebille, og der det kommer mye fuktighet til treverket gjennom kondens, vask e.l. finner vi oftest de sterkeste angrepene. Stripet borebille angriper alle typer treverk, men bjørkeved synes særlig utsatt.

Stripet borebille er ved siden av husbukken vårt alvorligste skadeinsekt på tre i hus. Da billene agriper det samme treverkområdet generasjon etter generasjon, blir treverket nærmest pulverisert over tid. Sterkt angrepet treverk fjernes og brennes, og erstattes med trykkimpregnert treverk som billene ikke kan leve i. Andre angrepne områder behandles med insektmidler beregnet til bruk mot treskadeinsekter.

Publisert 18. nov. 2009 17:03 - Sist endret 8. nov. 2013 11:31