Våre minste husdyr: Stor melbille

Tenebrio molitor
Orden: Biller

ROM: Kjøkken

Billen er brunsvart og 12-18 mm lang. Kroppsformen er langstrakt og noe flattrykt. Larvene som blir opptil 30 mm lange, er gulbrune og nærmest sylindriske med ganske hard, glatt og skinnende overflate.

I Norge er ........

Utviklingen fra egg til puppe tar omkring ett til halvannet år, og overvintringen skjer derfor på larvestadiet. Etter 2-3 uker som puppe klekkes billen midt på sommeren og lever i 2-3 måneder.

Melbillen forekommer helst på steder hvor det oppbevares mel og kornprodukter, som f.eks. møller, kornsiloer, bakerier. Larvene finnes ikke på friske varer som er egnet som menneskemat, men helst i fuktige korn- og melrester og lignende avfall som har samlet seg opp, og blitt liggende uforstyrret i mørke kroker, i sprekker osv. De kan også leve på andre tørre vegetabilske eller animalske produkter. I Oslo finner man ganske ofte larver i gamle hus hvor de lever av morkent, tidligere vann- og soppskadet treverk i vegger og tak.

Det er ikke nødvendig med bekjemping dersom man bare finner et par larver eller biller, men forekommer de i større antall må man spore opp formeringsstedet og rengjøre dette. Da den formerer seg langsomt i vårt klima, er stor melbille sjelden noe skadedyr hos oss.

Publisert 18. nov. 2009 17:03 - Sist endret 8. nov. 2013 11:30