Våre minste husdyr: Sagtannet melbille

Oryzaephilus surinamensis
Orden: Biller

ROM: Kjøkken

Utseende. Sagtannet melbille er ca. 3 mm lang og 1 mm bred, sjokoladebrun og ganske flat. Forbrystets sidekant har seks små tenner på hver side. Larvene er langstrakte, 3-4 mm, gulhvite med brunt hode. De har ingen horn på bakkroppsspissen. Det finnes flere nært beslektede melbiller som også kan opptre i matvarer og som kan ligne sagtannet mebille, bl.a. O. mercator (mangler norsk navn) og kastanjebrun melbille (Tribolium castaneum).

Gjennom transport er sagtannet melbille utbredt over hele jorden, og til Norge importeres den stadig. Den lever ikke i det fri i Norge, men finner seg godt til rette i oppvarmete hus.

Næringen består av tørre næringsrike stoffer bade av dyr og planter, men kan også være rovdyr. De voksne billene kan bli 3 år gamle, og hunnene kan legge opptil 400 egg. Eggene legges enkeltvis eller i små grupper. Opprinnelig er sagtannet mebille et tropisk dyr, og utviklingen av egg og larver krever derfor forholdsvis høy temperatur. Under 18oC foregår det ingen formering av billen, men under gunstige forhold kan billen på forholdsvis kort tid formere seg kolossalt.

I Norge forekommer sagtannet melbille i tørre matvarer i lager, butikker, bakerier, fabrikker og bolighus. De er særlig knyttet til melvarer som korn, kjeks, knekkebrød, men kan finnes i alle slags matvarer som mel, pasta, sjokoloade, tørket frukt, tobakk, og i tørket kjøtt. I korn forekommer den vanligvis sammen med andre skadedyr.

Da billen er liten og dyktig til å ta seg inn gjennom de minste sprekker, sprer den seg raskt til alle rom og skap i hus og lager, og inn i esker og pakker som ikke er tette nok. Dette gjør at billen lett kan gjemme seg bort slik at den ikke nås effektivt med kjemisk eller mekanisk bekjempelse. Det kan derfor være vanskelig å bekjempe billen hurtig og effektivt, og i tillegg er den ofte resistent mot vanlig brukte insektmidler.

Angrep av sagtannet melbille er allikevel sjelden av stor økonomisk betydning, men billen kan gjøre stor skade på såkorn ved at den spiser kimen slik at kornet mister sin spireevne.

Publisert 18. nov. 2009 17:03 - Sist endret 8. nov. 2013 11:24